Elektricien in uw buurt?

Vergelijk gratis meerdere offertes

Hoe evolueert de gemiddelde prijs voor elektriciteit?

Wie al eens zijn elektriciteitsfactuur van naderbij bekeken heeft, die weet dat die soms heel ingewikkeld in elkaar kan zitten.

In dit artikel gaan we dieper in op hoe de elektriciteitsprijs juist berekend wordt, en hoe de prijs voor elektriciteit evolueert.

In dit artikel:

Hoe wordt de prijs voor elektriciteit berekend?

Een blik op je elektriciteitsrekening leert al snel twee dingen. Je betaalt een prijs per kWh, en de totale elektriciteitsprijs bestaat uit meerdere componenten.

In deze paragraaf onderzoeken we uit welke componenten de totale elektriciteitsprijs is opgebouwd.

De basisprijs voor elektriciteit

In de totale kost voor elektriciteit zit ten eerste al een basisprijs voor elektriciteit. Deze basisprijs mag je zeker niet verwarren met de prijs die je uiteindelijk zal moeten betalen op je factuur.

De basisprijs voor elektriciteit bedraagt tussen de 6 en de 8 eurocent per kWh. Dat is heel wat minder dan de uiteindelijke prijs per kWh die je zal moeten betalen. Die ligt vaak zelfs boven de 20 eurocent per kWh.

De basisprijs voor elektriciteit is eigenlijk de prijs voor de productiekosten en de leveringskosten (facturatie, debiteurenbeheer, marketingkosten en een winstmarge). Alle kosten omtrent bijdrages, netkosten en toeslagen komen er dus later nog bij.

De bijdrage voor groene energie

Verderop op de elektriciteitsfactuur vinden we een bijdrage voor groene energie. Wees niet verbaasd als je dit ziet, ook al heb je niets van groene energie. Alle Belgen dragen bij tot de ondersteuning van de ontwikkeling van groene energie in België. Het maakt daarbij ook helemaal niet uit bij welke leverancier je bent.

De manier om deze bijdrage te berekenen hangt af van gemeente tot gemeente en van regio tot regio. Zo is Vlaanderen bijvoorbeeld de enige regio in België die ook een bijdrage vraagt voor warmtekrachtkoppeling.

De bijdrage wordt als volgt berekend:

Vlaanderen

Brussel en Wallonië

De verschillende factoren staan daarbij voor:

De bijdrage voor groene energie en warmtekrachtkoppeling komt overeen met ongeveer 10% van de totale kost op je elektriciteitsfactuur.

elektriciteitsprijs © Shutterstock - De totale elektriciteitsprijs bestaat steeds uit meerdere componenten.

De netkosten

De volgende component die we terugvinden in de totale elektriciteitsprijs is het onderdeel netkosten. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om het elektriciteitsnetwerk te onderhouden en te gebruiken.

De netkosten kunnen worden onderverdeeld in transportkosten en distributiekosten.

Transportkosten

Het elektriciteitsnetwerk in ons land bestaat in de eerste plaats uit hoogspanningskabels, en die worden beheerd door Elia. Wanneer elektriciteit getransporteerd wordt over deze hoogspanningskabels, dan treedt er een verlies op van zo'n 15% per 1.000 kilometer hoogspanningskabels.

Zo'n transportverlies van elektriciteit vindt regelmatig plaats, omdat elektriciteit soms lange afspanden moet afleggen. Elektriciteit wordt soms ook ingevoerd uit het buitenland.

Transportverlies van elektriciteit betekent natuurlijk ook hoge kosten voor Elia. Naast deze kosten maakt Elia natuurlijk ook nog kosten voor het onderhoud van dit hoogspanningsnet. Om deze kosten te compenseren moet dus een kleine bijdrage geleverd worden in de totale elektriciteitsprijs.

Distributiekosten

Naast de hoogspanningskabels bestaat het elektriciteitsnetwerk ook uit middenspanningslijnen en laagspanningskabels. Dit zijn de kabels die ervoor zorgen dat de elektriciteit effectief tot bij je thuis geraakt.

In België wordt dit distributienet beheerd door de distributienetbeheerders (de voormalige intercommunales). Om de kosten te compenseren die verbonden zijn aan het uitvoeren van hun taak, moet een bijdrage worden betaald op de elektriciteitsfactuur.

De werkzaamheden van de netbeheerders zijn onder andere:

Hoeveel transportkosten en distributiekosten je betaalt, hangt voornamelijk af van wie je netbeheerder is.

Het type meter en bijhorende stroomtarief

De transportkosten en distributiekosten worden ook bepaald door het type elektriciteitsmeter dat je hebt. Er zijn in totaal drie type meters:

Daarnaast wordt er door de netbeheerder ook nog een jaarlijkse vaste abonnementskost aangerekend van zo'n 10€/jaar. Dit staat volledig los van je verbruik.

De netkosten vormen veruit het grootste onderdeel van de totale elektriciteitskosten op je factuur. Het komt overeen met ongeveer 40 à 70% van de prijs per kWh, inclusief alle belastingen.

De toeslagen

Tot slot zijn er ook nog enkele toeslagen die mee in de totale elektriciteitsprijs verrekend worden.

Hoe evolueert de elektriciteitsprijs in België?


Elektrische installatie: compleet overzicht
Vind een elektricien in uw buurt
Offertes voor elektriciteitswerken